ความซับซ้อนของคลังข้อมูล 3 ระดับ - มัมมี่ 2020 - How to dou

สารบัญ:

ความซับซ้อนของคลังข้อมูล 3 ระดับ - มัมมี่ 2020 - How to dou

ส่วนหนึ่งของการจัดเก็บข้อมูลสำหรับ Dummies Cheat Sheet

คลังข้อมูลทั้งหมดไม่ได้สร้างขึ้นเท่ากัน การจัดประเภทสามระดับต่อไปนี้สามารถช่วยคุณในการหาลักษณะเฉพาะของสภาพแวดล้อมของคุณและจากนั้นเลือกเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์และตัวเลือกทางสถาปัตยกรรมที่เหมาะสม