การเข้าถึงเครื่องมือ Photoshop CS5 ผ่านทางแป้นพิมพ์ลัด - หุ่น 2020 - How to dou

รายการ1479วาไรตี้ : ตอน สิทธิการเข้าถึงเครื่องมือสื่อสารของผู้พิการทางสายตา/ช่วงสาระน่ารู้/EP02

สารบัญ:

การเข้าถึงเครื่องมือ Photoshop CS5 ผ่านทางแป้นพิมพ์ลัด - หุ่น 2020 - How to dou

เป็นส่วนหนึ่งของ Photoshop CS5 เครื่อง All-in-One สำหรับ Dummies โกงแผ่น

Photoshop CS5 มีเครื่องมือนับจำนวน 71 ชิ้นในรุ่น Extended (มีเพียงเล็กน้อยใน รุ่นมาตรฐาน) ไม่ต้องกลัว รูปนี้แสดงไอคอนเครื่องมือ Photoshop ชื่อของแต่ละเครื่องมือและแป้นพิมพ์ลัดแม้ว่าจะซ่อนตัวอยู่ในเมนูแบบเลื่อนลง

หมายเหตุ: เครื่องมือ 3D มีอยู่ใน Photoshop CS5 Extended version เท่านั้น