การเข้าถึง Photoshop CS6 Tools Palette ผ่านทางลัด

การเข้าถึง Photoshop CS6 Tools Palette ผ่านทางลัด - Dummies

ส่วนหนึ่งของ Photoshop CS6 All-in-One สำหรับ Dummies โกง แผ่น

Photoshop CS6 มีเครื่องมือจำนวนมาก ไม่ต้องกลัว คู่มือที่มีประโยชน์นี้จะแสดงไอคอนเครื่องมือ Photoshop และชื่อของแต่ละเครื่องมือแม้ว่าจะซ่อนตัวอยู่ในเมนูแบบเลื่อนลง: