การเข้าถึง Photoshop CS6 Tools Palette ผ่านทางลัด - Dummies 2020 - How to dou

iT24Hrs - Family Folder Collector เพื่อพัฒนาสาธารณสุขไทย - 27may14

สารบัญ:

การเข้าถึง Photoshop CS6 Tools Palette ผ่านทางลัด - Dummies 2020 - How to dou

ส่วนหนึ่งของ Photoshop CS6 All-in-One สำหรับ Dummies โกง แผ่น

Photoshop CS6 มีเครื่องมือจำนวนมาก ไม่ต้องกลัว คู่มือที่มีประโยชน์นี้จะแสดงไอคอนเครื่องมือ Photoshop และชื่อของแต่ละเครื่องมือแม้ว่าจะซ่อนตัวอยู่ในเมนูแบบเลื่อนลง: