เพิ่มหน้าเว็บลงใน Photoshop Elements 10 Project - Dummies 2020 - How to dou

สอนสร้าง Facebook Fanpage+สอนตั้งค่าFan Page สำหรับมือใหม่ปี2019(เนื้อหาล่าสุด)

เพิ่มหน้าเว็บลงใน Photoshop Elements 10 Project - Dummies 2020 - How to dou

แทนที่จะสร้างไฟล์ใหม่ที่ว่างเปล่าคุณสามารถเพิ่มหน้าเว็บลงในไฟล์ที่มีอยู่ในรูปแบบของโครงการได้ เพียงทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1 เปิดภาพในโหมดแก้ไขภาพเต็ม

ในหน้าจอต้อนรับซึ่งจะปรากฏขึ้นเมื่อคุณเปิดใช้องค์ประกอบ Elements ครั้งแรกให้คลิกแก้ไขเพื่อเปิดโหมดแก้ไขภาพเต็ม

2 คลิกขวาที่ภาพขนาดย่อของรูปถ่ายใน Project Bin โดยค่าเริ่มต้น Project Bin จะเปิดขึ้น

เมนูบริบทจะปรากฏขึ้น

3 เลือกเพิ่ม Blank Page หรือ Add Page using Current Layout

เพิ่มหน้าเว็บว่างช่วยให้คุณสามารถเพิ่มหน้าใหม่ที่ว่างเปล่าได้ เพิ่มหน้าโดยใช้เค้าโครงปัจจุบันช่วยให้คุณสามารถทำซ้ำภาพปัจจุบันเป็นเพจใหม่ได้

4 บันทึกไฟล์โดยเลือก File → Save As และเลือก Photoshop Multi Project เป็นรูปแบบไฟล์ของคุณ

โปรดทราบว่ารูปแบบเริ่มต้นในกล่องโต้ตอบบันทึกเป็นเป็นรูปแบบโครงการภาพถ่าย (*. PSE)