การปรับความไวแสงของกล้องดิจิตอลของคุณโดยการเปลี่ยนการตั้งค่า ISO ของมัน - มัมมี่ 2020 - How to dou

สารบัญ:

การปรับความไวแสงของกล้องดิจิตอลของคุณโดยการเปลี่ยนการตั้งค่า ISO ของมัน - มัมมี่ 2020 - How to dou

กล้องดิจิตอลจำนวนมากมีตัวเลือกการตั้งค่า ISO ซึ่งแสดงถึงความไวแสงของเซ็นเซอร์ภาพของกล้อง หมายเลข ISO ที่สูงกว่ากล้องจะตอบสนองต่อแสงได้เร็วขึ้น การตั้งค่า ISO ที่สูงจะเพิ่มความไวแสง แต่สามารถเพิ่มความดังของภาพ

ภาพนี้แสดงภาพสี่ภาพที่ถ่ายด้วยค่า ISO ที่ต่างกันสำหรับแต่ละภาพ: 200, 400, 800 และ 1600

ทดลองด้วยการตั้งค่า ISO หากกล้องของคุณนำเสนอ ให้คุณภาพ ISO ที่ต่ำสุดหรือต่ำสุดถัดจากต่ำสุด