โหมดการรับแสงขั้นสูงสำหรับ Nikon D5500 ของคุณ - Dummies 2020 - How to dou

สารบัญ:

โหมดการรับแสงขั้นสูงสำหรับ Nikon D5500 ของคุณ - Dummies 2020 - How to dou

ส่วนหนึ่งของ Nikon D5500 สำหรับ Dummies Cheat Sheet

การควบคุม Nikon D5500 ของคุณอย่างสร้างสรรค์ผ่านขั้นตอนต่อไปนี้เพื่อให้คุณสามารถใช้งานได้ ปรับโฟกัส (f-stop) เพื่อปรับความลึก เขตข้อมูล (บริเวณที่มีการโฟกัสคมชัด) และปรับความเร็วชัตเตอร์เพื่อตรวจสอบว่าวัตถุเคลื่อนที่ปรากฏชัดหรือไม่ชัด นอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าถึงคุณลักษณะบางอย่างที่ไม่สามารถใช้งานได้ในโหมดอัตโนมัติอย่างสมบูรณ์เช่นตัวเลือกในการปรับกำลังแฟลชและปรับแต่งสี