การกำหนดบทบาท Touch Function บน Nikon D5600 - Dummies 2020 - How to dou

สารบัญ:

การกำหนดบทบาท Touch Function บน Nikon D5600 - Dummies 2020 - How to dou

คุณอาจสงสัยเกี่ยวกับจุดประสงค์ของสัญลักษณ์ Fn ตัวเล็ก ๆ ที่ปรากฏขึ้นโดยค่าเริ่มต้นที่ด้านบนสุดของหน้าจอ Information บน Nikon D5600 ซึ่งมีข้อความดังต่อไปนี้ การแตะสัญลักษณ์ไม่ทำอะไรเลยสิ่งที่ให้?

สัญลักษณ์ Touch Function (ซ้าย) ระบุว่าคุณได้กำหนดบทบาทให้กับคุณลักษณะ Touch Function (ด้านขวา)

สัญลักษณแสดงวาคุณสมบัติที่ Nikon ใชเปน Touch Function ถูกเปดใชงาน นั่นหมายความว่าเมื่อคุณมองผ่านช่องมองภาพคุณสามารถใช้นิ้วหัวแม่มือหรือนิ้วอื่นเพื่อแตะที่บริเวณเฉพาะของการแสดงข้อมูลเพื่อปรับการตั้งค่าได้อย่างรวดเร็ว โดยค่าเริ่มต้นการแตะของคุณจะสลับไปมาระหว่างการเปิดและปิดการแสดงช่องมองภาพ (เพื่อให้คุณลักษณะใช้งานได้ตัวเลือก Auto Info Off ในเมนูตั้งค่าต้องตั้งค่าเป็น On)

ตำแหน่งที่คุณสามารถแตะเพื่อเปิดใช้งานฟังก์ชั่นที่กำหนดขึ้นอยู่กับตำแหน่งของจอภาพ เมื่อจอแสดงผลแบนด้านหลังกล้องคุณสามารถแตะพื้นที่ว่างภายในครึ่งทางด้านขวาของหน้าจอ หากคุณแกว่งจอมอนิเตอร์ออกและอยู่ห่างจากกล้องคุณสามารถแตะพื้นที่ใดก็ได้ทั่วทั้งหน้าจอ

เพื่อกำหนดว่าคุณจะกำหนดฟังก์ชันใดให้เปิดเมนูย่อยการควบคุมของเมนู Custom Settings ดังที่แสดงไว้ด้านขวา จากนั้นเลือกมอบหมาย Touch Fn เพื่อแสดงรายการการตั้งค่าดังแสดงในรูปต่อไปนี้ อย่าลืม: หากต้องการความช่วยเหลือให้แตะสัญลักษณ์เครื่องหมายคำถามหรือกดปุ่มซูมออกเพื่อแสดงหน้าจอข้อความที่มีข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกแต่ละตัว

โดยค่าเริ่มต้นฟังก์ชั่น Touchscreen จะถูกตั้งค่าเพื่อเปิดหรือปิดการแสดงผลช่องมองภาพ

เลื่อนไปที่หน้าสองของรายการตัวเลือกเพื่อแสดงการตั้งค่า None หากคุณเลือกการตั้งค่านี้สัญลักษณ์ Touch Function จะหายไปจากด้านบนของหน้าจอข้อมูลแสดงว่าการแตะที่บริเวณ Touch Function ของหน้าจอจะไม่มีผลใด ๆ การตั้งค่านี้เหมาะสำหรับคนที่จมูกสัมผัสหน้าจอบางครั้งส่งผลให้มีการกระทำ Touch Function ที่ไม่ตั้งใจ

การตั้งค่าฟังก์ชั่น Touch Function ไม่ได้เปิดหรือปิดใช้งานฟังก์ชั่นหน้าจอสัมผัสที่เหลืออยู่ หากต้องการควบคุมฟังก์ชันเหล่านี้ให้ใช้ตัวเลือก Touch Controls ในเมนูตั้งค่า เลือกเปิดใช้งานเพื่อเปิดใช้งานการทำงานแบบสัมผัสทั้งหมด การเล่นเฉพาะเพื่อเปิดการควบคุมแบบสัมผัสเท่านั้นในระหว่างการเล่น และปิดใช้งานการปิดหน้าจอสัมผัสทั้งหมด